Bàn Ngang Tán Dọc, 15.12.2017

      BNTD15122017

Chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc tuần này tản mạn xung quanh câu chuyện “Giậu Đổ Bìm Leo”.

You May Also Like

Leave a Reply