Thái Hòa Phỏng Vấn Cù Huy Hà Vũ

      PV09112017

Trong chế độ độc tài toàn trị hiện nay, hầu hết người dân Việt Nam đều thấy được đây là là một chế độ vô cùng thối nát, bất công, và hầu như ai cũng muốn lên tiếng đấu tranh, nhưng không dám vì sợ bị cộng sản khủng bố, bỏ tù. (Sở dĩ chế độ thối nát và tàn bạo này còn tồn tại đến nay, chính vì người dân chưa vượt thắng được sợ hãi để lên tiếng đấu tranh.) Tuy nhiên, có một số người đã vượt thắng sợ hãi để lên tiếng. Phóng viên Thái Hòa có cuộc nói chuyện với Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, là người đã từng kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, để xin ông chia sẻ về quá trình vượt thắng sợ hãi của ông.

You May Also Like

Leave a Reply