THỜI SỰ: Quang Nam PV Lm. Nguyễn Hữu Lễ (3)

Thưa quý thính giả, sự kiện Lm. Trần Ngọc Thanh bị sát hại ngay tại nhà thờ ở Kontum đã tạo nên một làn sóng sôi nỗi trong dư luận. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi (phần 3) cuộc phỏng vấn Lm. Nguyễn Hữu Lễ do Quang Nam thực hiện.

      DLSN18022022bis PV

You May Also Like