Hải Sơn Phỏng Vấn Ngô Thế Linh

      PV19012018

Chúng tôi có buổi trao đổi với anh Ngô Thế Linh, một người trẻ đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn liên quan đến trận hải chiến Hoàng Sa xảy ra cách đây đúng 44 năm.

You May Also Like

Leave a Reply