Bàn Ngang Tán Dọc – Vụ Trịnh Xuân Thanh Bị Mật Vụ CSVN Bắt Cóc Ở Đức Đem Về Việt Nam

      BNTD18082017

Chuyên mục Bàng Ngang Tán Dọc tuần này tản mạn xung quanh vụ Trịnh Xuân Thanh bị mật vụ CSVN bắt cóc ở Đức đem về VN.

You May Also Like

Leave a Reply