Bàn Ngang Tán Dọc, 07.04.2017

      BNTD07042017

Qua chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc, Thái Hòa Mỹ Linh và Hướng Dương tuần này cũng sẽ nói về sự kiện nêu trên, tức Formosa sau một năm gây ô nhiểm biển.

You May Also Like

Leave a Reply