Phỏng vấn Ông TRẦN QUỐC BẢO – Đề tài: “ĐỐI THOẠI VỚI CỘNG SẢN”

      NVDCCT12082017

Thưa quí thính giả, Trong chương trình Những Vấn Đề Của Chúng Ta tuần này chúng tôi ĐLSN xin mời quý thính giả tiếp tục theo các ý kiến và nhận định về vấn đề ĐỐI THOẠI VỚI CỘNG SẢN qua câu tuyên bố của ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đảng CSVN là sẵn sàng đối thoại với “những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước” ngày 18 tháng 5 vừa qua.
Khách mời tham dự chương trình NVĐCCT tuần này là Ông Trần Quốc Bảo, chủ tịch Lực Lượng Cứu Quốc. Xuất thân là một SQHQ/VNCH, ông Bảo tốt nghiệp Cao Học Kinh Tế viện Đại học Sài Gòn năm 1972 và Cao học Quản trị Viện Hậu Đại học Hải quân Hoa Kỳ năm 1974. Tỵ nạn tại Hoa Kỳ năm 75, ông tham gia thành lập Tổ chức Phục Hưng Việt nam năm 1978 và từng giữ nhiệm vụ Chủ tịch TC nhiều nhiệm kỳ. Đầu năm 2010, TCPHVN cùng Tập Hợp Đồng Tâm và Phong Trào Sài Gòn thành lập LLCQ, ông được bầu vào nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Điều hợp Trung ương và giữ nhiện vụ này đến nay. Ông Bảo tham dự cuộc thảo luận này từ Los Angeles, California, Hoa Kỳ.

You May Also Like

Leave a Reply