Việt Nam Tuần Qua, 23.07.2017

      VNTQ23072017

Kính thưa quý thính giả, sau đây phóng viên Minh NguyệtTrường An sẽ điểm lại những sự kiện nỗi bật tại Việt Nam trong tuần qua.

You May Also Like

One thought on “Việt Nam Tuần Qua, 23.07.2017

  1. Đề nghị đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi truy tố “đài Đáp Lời Sông Núi ” của Vc về tội : mạo danh hòng gây chia rẽ của bọn an ninh mạng của csVN.

Leave a Reply