Bàn Ngang Tán Dọc, 07.07.2017

      BNTD07072017

Chuyên mục Bàng Ngang Tán Dọc tuần này tản mạn xung quanh sự kiện vở nợ của nhà cầm quyền CSVN.

You May Also Like

Leave a Reply