Bàn Ngang Tán Dọc, 28.04.2017

      BNTD28042017

Qua chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc, Bá Cơ, Minh Nguyệt và Hải Sơn tuần này tản mạn về “sự kiện chủ tịchUBND thành phố Hà Nội viết giấy cam kết với người dân Đồng Tâm”.

You May Also Like

Leave a Reply