NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA: Thái Hòa – Ks. Nguyễn Anh Giao (phần5)

Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Thái Hòa điều hợp.

      DLSN17112018bis NVDCCT

You May Also Like

Leave a Reply