Bàn Ngang Tán Dọc – “Mừng Chiến Thắng Tết Mậu Thân năm 1968”

      BNTD09022018

Chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc tuần này tản mạn xung quanh sự kiện nhà cầm quyền CSVN kết án 14 năm tù cho anh Hoàng Đức Bình – một người hoạt động bảo vệ môi sinh, cùng lúc với việc rầm rộ tổ chức cái gọi là “Mừng Chiến Thắng Tết Mậu Thân năm 1968”.

You May Also Like

Leave a Reply