Bàn Ngang Tán Dọc, 17.02.2017

      BNTQ17022017

Giữa chương trình, qua chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc, Thái Hòa, Tâm Anh và Hướng Dương tuần này sẽ nói về những kỷ lục vô bổ và phản cảm ở Việt Nam.

You May Also Like

Leave a Reply