Quang Nam Phỏng Vấn chị Nguyễn Thị Mầu

      pv29112016

Tiểu thương chở Vĩnh Tân, Đồng Nai lại bị cướp chợ
“Con ơi nhớ lấy câu này
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”
Thưa quý thính giả, câu ca dao của người xưa không lúc nào chính xác bằng hiện nay. Quan cướp chưa đủ, chúng lại tăng cường thêm cái gọi là “thanh niên xung phong”, “lực lượng dân phòng”, thậm chí cả côn đồ để gia tăng việc cướp bóc, vơ vét của dân. Mời quý thính giả nghe lời tâm tình của chị Nguyễn Thị Mầu, một tiểu thương ở chợ Vĩnh Tân kể lại việc các tiểu thương tại chợ Vĩnh Tân, Đồng Nai đã bị bọn “đầy tớ nhân dân” cướp đi nguồn sinh sống như thế nào. Minh Nguyệt xin mời anh Quang Nam.

You May Also Like

Leave a Reply