Minh Nguyệt Phỏng Vấn Nguyễn Văn Thắng

      PV06102017

Giữa lúc dư âm bên chống bộ phim Chiến Tranh Việt Nam (Vietnam War) của hai nhà làm phim Hoa Kỳ còn đang sôi nổi, thì một tiếng nói khác cất lên, do LS Nguyễn Văn Thắng, đưa ra những nhận định khác về cuộc chiến Việt Vam qua bộ sách có tên: “Cuộc nội chiến Quốc Cộng ai thắng ai”. Để biết thêm về về bộ sách này, mời quí thinh giả theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên Minh Nguyệt và tác giả bộ sách nói trên sau đây.

You May Also Like

Leave a Reply