NGƯỜI CỘNG SẢN CHỐNG CỘNG

      QuanDiem04112016

Thưa quý thính giả,

“NGƯỜI CỘNG SẢN CHỐNG CỘNG” là tên một bài viết vừa được nhà thơ Bùi Minh Quốc phổ biến rộng rãi vào cuối tháng Mười vừa qua. Tác giả mở đầu bài viết bằng câu “Trong cuộc CÁCH MẠNG LẬP QUYỀN DÂN – cuộc cách mạng nhằm thiết lập quyền làm chủ thực sự của nhân dân, tiến hành một cách ôn hoà, công khai, hợp hiến hợp pháp – có một lực lượng đặc thù, về mặt nào đó là khá quan trọng, làm những việc mà các lực lượng khác không dễ làm thay. Đó là lực lượng những người cộng sản chống Cộng.”
Chữ “những nguời cộng sản” trong câu này đã được ông Bùi Minh Quốc giải thích chi tiết trong phần kế tiếp của bài viết. Theo ông, đây là “những người cộng sản chân chính”, tức “những con người quên mình vì mọi người, giàu sang không thể làm hư hỏng, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục.” Và ông cũng đã nêu những mẫu người tiêu biểu của thành phần này, mà theo tác giả đã hiện hữu rất nhiều trong những năm 60 thế kỷ 20, trong đó có các bạn bè thân thiết của ông, và gần gũi nhất là người vợ ông, nhà báo nhà văn Dương Thị Xuân Quý, người đã hy sinh trên chiến trường miền Nam theo tiếng gọi của Đảng CS.
Tại sao thành phần này lại “chống Cộng”? Là vì, theo ông Bùi Minh Quốc, kể từ sau năm 1975, khi đảng CSVN thống trị cả nước, đảng này đã biến thành tập đoàn của những kẻ chỉ muốn “thăng quan và phát tài”. Đảng viên ngày càng đông, nhưng người cộng sản chân chính, tức là những “chiến sĩ cách mạng đích thực”, chữ của tác giả, ngày càng hiếm. Và cuối cùng, tập đoàn này đã trở thành một đảng cướp! Vì vậy, ông Quốc khẳng quyết, “Một lô-gích không gì cưỡng nổi – người cộng sản chân chính tất yếu trở thành người cộng sản chống Cộng khi đảng CS cầm quyền trở thành đảng cướp”. Kết quả là, theo Bùi Minh Quốc, đã “xuất hiện một lực lượng cộng sản chống Cộng, tức là một lưc lượng lấy sức mạnh phẩm chất, bản lĩnh, khí phách của người cộng sản chân chính chống chế độ độc tài cộng sản nhằm thiết lập quyền làm chủ thực sự của nhân dân để bảo vệ nền độc lập của Tổ Quốc và tự do của mỗi con người, và với quyền tự do ấy, mỗi con người phát huy mọi khả năng để mưu cầu hạnh phúc của bản thân và cho cả cộng đồng.”
Cũng theo ông Bùi Minh Quốc, căn nguyên gốc rễ gây ra bao thảm trạng cho đất nước chính là sự kiện “Chủ nghĩa cộng sản là một ảo tưởng, một thiết chế phản động kéo lùi sự phát triển của xã hội, một mối đại hoạ của nhân loại còn khủng khiếp ghê tởm hơn cả chủ nghĩa phát-xít.” Cho nên để “danh chính ngôn thuận”, tác giả xác định “người cộng sản chống Cộng từ nay đương nhiên đã tự rũ bỏ bỏ 2 chữ cộng sản, chỉ tự xác định mình là “người chiến sĩ cách mạng tiền phong gương mẫu, gắn bó máu thịt với nhân dân’”.
Ông Bùi Minh Quốc kết thúc bài viết bằng một lời hứa: “Và họ quyết trọn đời không ngừng tiền phong gương mẫu vì nhân dân quên mình chiến đấu cho Tổ Quốc và Quyền Dân, thiết lập bằng được quyền làm chủ thực sự của Nhân Dân.”
So với những đảng viên công khai từ bỏ Đảng CSVN, ông Bùi Minh Quốc có thể xem là một trong những người đã bỏ đảng rất sớm, từ những năm 1980. Và không phải chỉ âm thầm ngưng sinh hoạt với đảng như những người khác, ông đã công khai tuyên bố sự từ bỏ này và, hơn thế nữa đã ra mặt chống lại Đảng. Là một nhà thơ, ông đã dùng ngòi bút của mình để nói lên thực chất “phản dân hại nước” của tập đoàn lãnh đạo đang đẩy đất nước đến bờ vực thẳm. Ông có thẩm quyền để trình bày những sự kiện này, vì sinh ra và lớn lên tại Miền Bắc, ông và gia đình ông đã góp phần máu xương để xây dựng đảng CSVN. Trong thời gian hơn 20 năm qua, Ông Bùi Minh Quốc còn có dịp đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều bạn bè và những người đồng chí hướng. Tại Đa lạt, nơi ông đang trú ngụ, Bùi Minh Quốc cũng có một nhóm thân hữu sinh hoạt gần gũi, chặt chẽ, với những khuôn mặt “bất đồng chính kiến” nổi tiếng như Hà Sĩ Phu, Tiêu Dao Bảo Cự, Mai Thái Lĩnh, vv…
Trong bối cảnh đó, bài “NGƯỜI CỘNG SẢN CHỐNG CỘNG” không chỉ đơn thuần là một bài viết nói lên tâm trạng của một đảng viên từ bỏ đảng CSVN. Đây cần được xem là một Tuyên Ngôn của một thành phần dân tộc đã một thời miệt mài hy sinh mọi thứ để tạo dựng, củng cố đảng CSVN, nhưng nay quyết tâm dẹp bỏ cơ chế thống trị này. Tuyên Ngôn này đã xác định thật rõ nguyên nhân và lý do hình thành, cũng như chủ trương và mục tiêu đấu tranh của lực lượng này. Và như ông Bùi Minh Quốc đã nói qua trong câu mở đầu, đây là lực lượng đặc thù rất quan trọng, “làm những việc mà các lực lượng khác không dễ làm thay”! Đặc thù và hiệu quả vì bao gồm những người xuất phát từ ngay trong lòng guồng máy đảng, biết rành rẽ đường đi, nước bước và hiện có đông đảo bạn bè, bà con vẫn còn đang làm việc cho đảng. Vì vậy, họ không dễ dàng bị đảng trấn áp, dẹp bỏ như đối với các thành phần, lực lượng phản kháng khác.
Với nội dung trên, bài “NGƯỜI CỘNG SẢN CHỐNG CỘNG” xuất hiện là một dấu hiệu khích lệ cho công cuộc đấu tranh loại bỏ chế độ độc tài đảng trị CSVN. Tổng lực dân tộc nay có thêm những chiến sĩ tiền phong và hữu hiệu để đẩy nhanh tiến trình dân chủ hoá đất nước. Ngày cáo chung của tập đoàn phản dân hại nước chắc chắn không còn xa. Đất nước Việt Nam sẽ nhanh chóng bước vào một kỷ nguyên mới, trong đó mọi thành phần dân tộc đều có một chỗ đứng xứng đáng, để tất cả cùng góp phần xây dựng đất nước và cùng ngẩng cao đầu trước cộng đồng nhân loại./.

LLCQ

You May Also Like

Leave a Reply