Quang Nam Phỏng Vấn HT Thích Không Tánh

      HTThichKhongTanh27102016

htkhongtanh-chualientri
Kính thưa quý thính giả,đã gần 2 tháng kể từ ngày nhà cầm quyền CSVN san bằng chùa Liên Trì tại quận 2 Sài Gòn, trụ trì là Ht. Thích Không Tánh phải tạm tá túc tại các chùa chiềng xung quanh. Không dừng lại ở đó, nhà cầm quyền vẫn tìm mọi cách theo dõi các hoạt động từ thiện của hòa thượng và luôn luôn bám sát để triệt hạ ngài… Từ chùa Giác Hoa, Sài Gòn, Ht. Không Tánh trình bày sự việc như sau. Mời anh Quang Nam.

You May Also Like

Leave a Reply