Thời Sự: Quang Nam phỏng vấn ông Cao Hà Trực

Thưa quý thính giả, như tin chúng tôi đã loan, mặc dù việc đền bù cho người dân tại vườn rau Lộc Hưng chưa được giải quyết thỏa đáng và còn đang trong vòng tranh chấp. Nhà cầm quyền đã bắt đầu huy động lực lượng để chuẩn bị một cuộc đàn áp mới trong lúc ngày lễ Giáng Sinh gần kề. Để tìm hiểu sự việc chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Cao Hà Trực, một người đại diện cho các gia đình bị mất nhà cửa tại đây

      DLSN07122023-PV

You May Also Like