Phỏng vấn Ông TRẦN QUỐC BẢO về “Một năm sau cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine”

Thưa quý thính giả

Ngày 24 tháng 2, năm 2022, đại quân Nga, dưới sự lãnh đạo của tên độc tài Vladimir Putin, đã ngang ngược xâm lăng Ukraine, một quốc gia độc lập, có chủ quyền, và là một nước thành viên của Liên Hiệp Quốc.

Hôm nay, chỉ còn 1 ngày nữa là đúng 1 năm ngày diễn ra biến cố lịch sử này!

Để tìm hiểu về diễn tiến và hậu quả của biến cố này, mời quý thính giả theo dõi cuộc trò chuyện giữa ĐPV Hải Sơn và ông Trần Quốc Bảo, nguyên chủ tịch Hội đồng Điều Hợp Trung Ương Lực Lượng Cứu Quốc. Ông Bảo tham dự buổi trò chuyện này từ thành phố Los Angeles, Hoa Kỳ.

      DLSN23022023bis-PV2

You May Also Like