Thời Sự: Hồng Phúc phỏng vấn Bà Trần Phương Thảo, phu nhân TNLT Đặng Đình Bách (phần 2)

Thưa quý vị thính giả, để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị nghe tiếp PHẦN 2 cuộc phỏng vấn Bà Trần Phương Thảo, phu nhân của TNLT Đặng Đình Bách do Hồng Phúc thực hiện, về sự kiện TNLT Đặng Đình Bách bị hành hung và ngược đãi trong tù, sau đây.

      DLSN08092023bis-PV

You May Also Like