Quang Nam phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ về cộng đồng người Việt Quốc Gia tại Tân Tây Lan và QD 1334 của đảng csVN (phần cuối)

Thưa quý thính giả, ngày 10/11/2023 nhà cầm quyền csvn ban hành cái gọi là Quyết Định 1334 nhằm o ép nguồn tài lực và lũng đoạn cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại. Khắp năm châu, nơi nào có người Việt tị nạn cộng sản sinh sống, dù lớn hay nhỏ, cũng sẽ một phần nào đó chịu ảnh hưởng bởi chiêu trò này của đảng csVN. Hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ từ Tân Tây Lan về cộng đồng người Việt ở đây và suy nghĩ  của LM về Quyết định này. Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ là người đại diện Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn và cũng là thành viên sáng lập của Lực Lượng Cứu Quốc và đài Đáp Lời Sông Núi, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần cuối cuộc phỏng vấn LM Nguyễn Hữu Lễ

      DLSN20022024-PV

You May Also Like