CÂU CHUYỆN THỜI SỰ: Quang Nam PV LS Võ Trí Dũng (1)

Thưa quý thính giả, ngày 25 tháng 3 vừa qua tại Sydney, Úc Châu, một luật sư trẻ, vượt biên và định cư tại Sydney lúc mới lên 5 tuổi. Ls. Võ Trí Dũng vừa đắc cử vào chức vụ Dân Biểu Quốc Hội Tiểu Bang New South Wales. Để tìm hiểu về thân thế và những hoạt động của vị tân dân biểu gốc Việt này, Quang Nam có buổi trao đổi với ông – Ls. Võ Trí Dũng. Mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây …

      DLSN31032023bis PV

You May Also Like