Bình Luận: Độc tài có hại cho sức khỏe

Khoa học chứng minh rằng, có một tương quan nghịch chiều rõ rệt giữa chế độ độc tài và sức khỏe của người dân bị độc tài cai trị.

Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Jason Nguyễn chuyển dịch với tựa đề: “Độc tài có hại cho sức khỏe” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

      DLSN20092022bis BL

You May Also Like