Câu Chuyện Thời Sự: Thành quả Hội Nghị Thượng Đỉnh Tư Do Tôn Giáo

Thưa quý thính giả, ngày 28 tháng 6 vừa qua, tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã có cuộc Hội Nghị Thượng Đỉnh Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế.

Điều phối hội nghị này là Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Tổng Giám đốc tổ chức BPSOS, Cứu Người Vượt Biển.

Phóng viên Hồng Phúc đã có cuộc tiếp xúc với Ts. Nguyễn Đình Thắng từ Canada để nghe ông lượng định về thành quả của cuộc Hội Nghị nêu trên.

Kính mời quý vị cùng nghe, sau đây:

      DLSN19072022bis PV

You May Also Like