NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA: Văn Phòng Trợ Giúp Công Nhân Và Di Dân Việt Nam Tại Đài Loan (3)

Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi (phần cuối) chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Thái Hòa điều hợp vẫn với vị khách mời là Lm. Phêrô  Nguyễn Văn Hùng, liên quan đến các cô dâu lấy chồng Đài Loan và các công nhân xuất khẩu lao động tại đảo quốc này.

      DLSN11062022bis PV

 

You May Also Like