Thời Sự: Hội Nghị Thượng Đỉnh về Tự Do Tôn Giáo

Thưa quý thính giả, để tiếp tục chương trình, sau đây mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi của chúng tôi với Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổ chức Cứu Người Vượt Biển (BPSOS), liên quan đến Hội Nghị Thượng Đỉnh về Tự Do Tôn Giáo, sẽ được diễn ra tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào cuối tháng 6 năm nay.  Xin nhường lời cho anh Hồng Phúc.

      DLSN09052022bis PV

You May Also Like