Trả Lời Thư Tín: Chủ Nhật, ngày 24 tháng 4 năm 2022

Kính thưa quý thính giả, sau đây là tiết mục Trả Lời Thư Tín sẽ do  phóng viên Minh Nguyệt cùng Ông Quang Nam, Giám đốc Đài DLSN thực hiện.

      DLSN24042022-bis Thu Tin

You May Also Like