Thời Sự: Hồng Phúc pv Gs. Đỗ Như Điện (1)

Quý thính giả vừa nghe phần Tin Tức.  Liên tục chương trình, mời quý thính giả dõi cuộc phỏng vấn Gs. Đỗ Như Điện, cựu Giám đốc Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, do phóng viên Hồng Phúc thực hiện, so sánh những điểm tương đồng và khác biệt về cuộc chiến tại Ukraine với cuộc chiến tại Việt Nam 47 năm về trước. Xin nhường lời cho anh Hồng Phúc…

      DLSN04042022bis PV

You May Also Like