NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA: Thái Hòa pv Ls. Vũ Đức Khanh (phần 01)

Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Thái Hòa điều hợp. Khách mời tuần này là Luật sư Vũ Đức Khanh – Phó Chủ tịch Ngoại vụ Liên Hội Người Việt Canada.

      DLSN02042022bis PV

You May Also Like