DANH NHÂN NƯỚC VIỆT: Chí Sĩ Nguyễn Tôn Hoàn

Kính thưa quý thính giả, lịch sử thời cận đại ghi nhận, một trong những người sáng lập và lãnh đạo Đại Việt Quốc Dân Đảng, lấy chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn làm kim chỉ Nam cho cuộc tranh đấu chống Thực dân và Cộng sản. Cho đến ngày nay, nhiều người vẫn nhớ mãi hình ảnh vị lãnh tụ đã hai lần lưu vong nơi xứ người. Qua chuyên mục Danh Nhân Nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài “Chí Sĩ Nguyễn Tôn Hoàn” của Việt Thái qua giọng đọc của Minh Nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

      DLSN26032022bis Danh nhan

Chí Sĩ Nguyễn Tôn Hoàn

Việt Thái

Chí sĩ Nguyễn Tôn Hoàn sinh năm 1917, là con của một gia đình giàu có theo đạo Công giáo ở Tây Ninh. Ông tốt nghiệp y khoa ở trường Đại học Đông Dương, Hà Nội.

Năm 1939, ông tham gia vào việc thành lập Đại Việt Quốc Dân Đảng, một đảng phái chính trị chọn chủ nghĩa “Dân Tộc Sinh Tồn” làm nền tảng lý thuyết và kim chỉ Nam cho cuộc đấu tranh chống Thực dân và Cộng sản.

Năm 1944, Đại Việt Quốc Dân Đảng kết hợp cùng Đại Việt Quốc Xã, Đại Việt Duy Dân và Đại Việt Dân Chính để thành lập một Mặt Trận có tên là Đại Việt Quốc Gia Liên Minh với mục đích liên kết với Nhật để đánh Pháp.

Ngày 9/3/1945, khi Nhật đảo chánh Pháp, Đại Việt Quốc Gia Liên Minh đứng ra thành lập Ủy ban Chính trị Bắc Kỳ với hy vọng được tiếp quản chính quyền từ Nhật, nhưng Nhật lại chọn thể chế quân chủ của triều đình Huế lập nên chính phủ Trần Trọng Kim.

Thủ tướng Trần Trọng Kim thành lập Ủy ban Giám đốc Chính trị miền Bắc, trong đó có sự tham gia của Nguyễn Tường Long, cấp lãnh đạo của Đại Việt Quốc Gia Liên Minh với nhiệm vụ ổn định tình hình ở Bắc Bộ. Tuy nhiên, trước khi Ủy Ban hoạt động thì lực lượng Việt Minh đã cướp chính quyền, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị khiến Ủy Ban phải giải tán. Đại Việt Quốc Gia Liên Minh cũng tan rã vì các thành viên trong đảng không đồng quan điểm hành động ở giai đoạn mới.

Tháng 10 năm 1945, các đoàn thể Quốc Gia thành lập Mặt Trận Quốc Dân Đảng để chống Việt Minh, Trương Tử Anh được bầu làm Chủ Tịch, Vũ Hồng Khanh làm Tổng Thư Ký và  Nguyễn Tường Tam giữ chức Bí Thư.

Cùng thời gian này, Nguyễn Tôn Hoàn trở về miền Nam với nhiệm vụ tách rời các lực lượng Quốc Gia ra khỏi Mặt trận Việt Minh. Tháng 12 năm 1945, Trương Tử Anh lập ra trường Lục Quân Yên Bái, chiến khu Di Linh ở Thanh Hóa và quy tụ các lực lượng quân sự của các đảng phái Quốc Gia chống Cộng. Cấp lãnh đạo Việt Minh liền ra lệnh diệt trừ các lãnh tụ Mặt Trận này.

Năm 1946, Nguyễn Tôn Hoàn lẩn trốn sang Trung Hoa, lúc bấy giờ do Trung Hoa Quốc Dân Đảng kiểm soát. Không lâu sau đó, khi Pháp tái chiếm và kiểm soát được hầu hết lãnh thổ Đông Dương, ông trở về nước và hoạt động ở Sài Gòn.

Từ năm 1947, Đại Việt Quốc Dân Đảng hoạt động trong Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất, một tập hợp các đảng chính trị do tướng Nguyễn Văn Xuân thành lập, với chủ trương chống Việt Minh và thỏa hiệp với Pháp, ủng hộ giải pháp Bảo Đại để Pháp trao trả độc lập.

Khi chính phủ Quốc Gia Việt Nam được thành lập, Nguyễn Tôn Hoàn được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Thanh Niên và Thể Thao.

Mặc dù đạt được mục đích trên danh nghĩa trao trả độc lập cho người Việt, Pháp vẫn tìm cách loại bỏ những chính khách có quá khứ chống Pháp. Biết được ý đồ của Thực dân Pháp, ông liền từ chức.

Đầu năm 1954, Ngô Đình Diệm được Bảo Đại bổ nhiệm làm Thủ tướng dẫn đến các cuộc xung đột về quân sự với các lực lượng Hòa Hảo, Cao Đài, Bình Xuyên và cả Đại Việt. Căn cứ quan trọng của Đại Việt là Ba Lòng ở Quảng Trị cũng bị triệt hạ, nhiều cấp lãnh đạo bị bắt, một số phải lẫn trốn, ông phải lưu vong sang Pháp.

Năm 1963, nhằm tranh thủ sự ủng hộ của đảng Đại Việt, tướng Nguyễn Khánh nhân danh Chủ tịch Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng tự nắm quyền Thủ tướng, bổ nhiệm ông làm Đệ nhất Phó Thủ tướng đặc trách Bình định Nông thôn và trông coi 5 Bộ, trong đó có Bộ Nội Vụ và Bộ Quốc Phòng. Với chủ trương chống tham nhũng và chuyển chính quyền qua thể chế dân sự, ông bị Hội đồng Quân lực loại ra khỏi chức vụ.

Ông ủng hộ cuộc đảo chánh của Trung tướng Dương Văn Đức và Thiếu tướng Lâm Văn Phát. Cuộc đảo chánh bị thất bại, ông phải lưu vong sang Pháp, rồi sang Mỹ định cư vào năm 1965. Năm 2001, ông qua đời tại Mountain View, California, hưởng thọ 84 tuổi.

* * *

Chí sĩ Nguyễn Tôn Hoàn là nhà cách mạng nhận thức được hiểm họa của chủ nghĩa Cộng Sản, và ông là một trong những người sáng lập, lãnh đạo Đại Việt Quốc Dân Đảng trong khoảng thời gian từ năm 1939 đến năm 1946. Ông cũng là một trong những lãnh tụ của Mặt Trận Quốc Dân Đảng Việt Nam từ khi thành lập cho đến khi tan rã.

Mặc dù không thành công trong chủ trương chống tham nhũng và chuyển đổi chính quyền qua thể chế dân sự để chống cộng, nhưng ông vẫn được những người mang lý tưởng đấu tranh cho Tự do Dân chủ ngưỡng mộ.

Ông là thủ lãnh của một đảng phái có tầm vóc, với chủ trương vận dụng sức mạnh của dân tộc và đạo sống Việt để cứu nước, khác với Hồ Chí Minh, một kẻ gian manh đã mang chủ thuyết ngoại lai “phản dân hại nước” áp đặt lên đầu người dân, làm cho nền văn hiến của dân tộc bị hủy hoại và đẩy đất nước vào thảm họa diệt vong như hiện nay.

You May Also Like