Thời Sự: Hồng Phúc pv Tiến sĩ Lê Minh Nguyên

Quý thính giả vừa nghe phần Tin Tức.  Liên tục chương trình, sau đây mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi giữa phóng viên Hồng Phúc và Tiến sĩ Lê Minh Nguyên, bàn về tình hình chiến cuộc tại Ukraine.  Xin nhường lời cho anh Hồng Phúc…

      DLSN14032022bis PV

You May Also Like