Phỏng Vấn: Hồng Phúc- Phỏng vấn bà Nguyễn thị Huyền Trang, vợ của TNLT Phạm Văn Trội từ Hà Nội

Quý thính giả vừa nghe phần Tin Tức, sau đây mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn bà Nguyễn thị Huyền Trang, vợ của TNLT Phạm Văn Trội từ Hà Nội, do phóng viên Hồng Phúc thực hiện.

      PVan20042020bis

You May Also Like