Thời Sự: Hồng Phúc pv BS. Trần Văn Tích

Kính mời quý vị nghe tiếp PHẦN 2 cuộc phỏng Bs. Trần Văn Tích về “Tham vọng quyền lực của Putin và cuộc xâm lăng Ukraine”.

      DLSN08032022bis PV

You May Also Like