Thời Sự:Hồng Phúc pv Nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh(2)

Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tiếp PHẦN 2 cuộc phỏng vấn nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh về sự kiện  gia tăng đàn áp Tôn giáo của cs VN tại quê nhà do đặc phái viên Hồng Phúc thực hiện, sau đây:

      DLSN01032022bis PV

You May Also Like