THỜI SỰ: Hồng Phúc pv Ts. Nguyễn Đình Thắng (phần cuối)

Thưa quý thính giả, sự kiện Lm. Trần Ngọc Thanh bị sát hại ngay tại nhà thờ ở Kontum đã tạo nên một làn sóng sôi nỗi trong dư luận. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi (phần cuối) buổi phỏng vấn Ts. Nguyễn Đình Thắng do ĐPV Hồng Phúc thực hiện.

      DLSN25022022bis PV

You May Also Like