Câu Chuyện Thời Sự: Chuyện Ước Mơ

Thưa quý thính giả

Đảng cs VN và dân tộc Việt cùng sống trên một đất nước nhưng có 2 ước mơ hoàn toàn khác biệt.  Trong tiết mục CNNM hôm nay, Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe bài viết của Hoàng Minh Phú với tựa đề:“ Chuyện Ước Mơ ” sẽ được Lê Khanh  trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.

Chuyện Ước Mơ

Hoàng Minh Phú

Sau những chiến thắng lẫy lừng của quân dân Đại Việt, dưới sự lãnh đạo tài tình của Hai Bà Trưng , Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, đất nước đã kết thúc thời kỳ nô lệ Tàu, cũng như kết thúc loạn Nam Bắc phân tranh.  Nhưng không may cho dân tộc là đại đế Quang Trung qua đời đột ngột, nên Nguyễn Ánh chiếm lại giang sơn. Trong giai đoạn Nguyễn Triều quân Pháp đánh chiếm Việt Nam, khiến Tổ Quốc bị thực dân Pháp đô hộ gần 100 năm.

Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, dành độc lập, tất cả con dân Việt Tộc, đều có chung một ước mơ, là đánh đuổi quân Pháp ra khỏi đất Việt, không phân biệt đảng phái, chính kiến, lập trường. Nhờ vậy Tổ Quốc đã được trao trả độc lập và chủ quyền, cho cơ quan lãnh đạo hợp pháp của quốc gia Việt Nam lúc bấy giờ là Triều Đình Huế, vào ngày 9/3/1945.

 Đến ngày 11/3/45 vua Bảo Đại tuyên bố độc lập, hủy bỏ các hòa ước phi lý  đã ký với Pháp trước đây, đến tháng 4/45, Triều Đình Huế ủy nhiệm cho Trần trọng Kim thành lập nội các, với tên nước Đế Quốc Việt Nam. Nội các Trần Trọng kim ra mắt toàn dân ngày 19/4/1945.

Cũng cần nhấn mạnh, trong thời điểm đó, hầu hết các tổ chức không cộng sản, cùng đấu tranh chống Pháp, đều rất thờ ơ với hiểm họa Cộng Sản, nên khi được trao trả độc lập, họ không có phương hướng rỏ ràng để đối phó với những tình huống xấu.

Trong khi đó Việt Minh tức Việt Cộng,  đã có âm mưu rỏ ràng, với sự chỉ đạo của Cộng Sản quốc tế. Vì thế 5 tháng sau, tức 19/8/1945, họ đã cướp được chính quyền, từ chính phủ tự do của Trần Trọng Kim, vừa chấp chánh chưa ổn định, không đủ lực lượng kiểm soát tình hình toàn cỏi đất nước.

Cũng từ cái ngày oan nghiệt 19/8 đó, nên sau này Tổ Quốc Việt Nam mới bị Pháp đánh chiếm lần hai, dân Việt phải đứng lên chống Pháp thêm 9 năm, để đưa đến kết quả là hiệp định đình chiến Geneve ra đời vào tháng 7/1954, đất nước bị chia đội Nam, Bắc, bởi dòng sông Bến Hải oan nghiệt. Dân tộc cũng bị chia đôi, nên mới có chuyện Uớc mơ của người con Việt Tộc hai miền.

Trước hết hãy tìm hiểu, ưóc mơ của nguời Miền Nam Tự Do: Nhân dân miền Nam có rất nhiều ước mơ, và cố gắng thể hiện những ước mơ đó:

Mơ độc lập,  Miền Nam đã không có bất cứ một công hàm nào công nhân lãnh thổ, hoặc biển đảo của tổ quốc Việt Nam là của Tàu Cộng hay bất cứ quốc gia nào, luôn bảo vệ độc lập nước nhà; 

Mơ hòa bình, Miền Nam không chủ trương đánh phá đồng bào ruột thịt, để chiếm đóng Miền Bắc, họ chỉ tìm cách chống lại sự xâm lăng của Cộng Sản;

Mơ tự do dân chủ, Miền Nam chủ trương một nền giáo dục nhân bản và khai phóng, cho tự do mở trường học, người dân có quyền học hỏi và tìm hiểu chủ thuyết Tư Bản, chủ thuyết Cộng Sản, cho tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do ứng cử  và bầu cử;

Mơ ấm no, Miền Nam có chính sách người cày có ruộng, chính quyền mua đất của địa chủ, bán rẻ lại cho tá điền, dưới hình thứ trả góp, nên có dư lúa gạo xuất cảng;

Mơ hạnh phúc, Miền Nam chủ trương xây dựng một nền kinh tế vững manh, nên đời sống người dân được giàu có, ấm no, sung túc, nhờ đó Sài gòn trở thành Hòn Ngọc Viễn Đông.

Nhưng sau khi Hòn Ngọc Viễn Đông Bị Việt Cộng đánh chiếm, người Miền Nam, lại phải đi tìm hòa bình, tư do, ấm no, hạnh phúc nơi xứ người.

Sau đây hãy tìm hiểu ước mơ của người Cộng Sản Việt Nam tại miền Bắc:

Họ có mỗi một ước mơ duy nhất là đánh chiếm Miền nam bằng mọi giá, để dành lấy chiến thắng, “còn cái lai quần cũng đánh”, đó là chủ trương của Đảng và nhà nước;

CSVN chủ trương thế giới đại đồng, coi Tổ Quốc Việt là một phần của lãnh thổ Tàu Cộng, qua công hàm bán nước của Phạm văn Đồng,    khi Tàu Cộng đánh chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, Việt Cộng không phản đối;

CSVN chủ trương và phát động cuộc chiến tranh đánh chiếm Miền Nam từ 1954 khiến hàng triệu đồng bào vô tội thiệt mạng và đến nay vẫn tiếp tục chết;

CSVN chủ trương một nền giáo dục nhồi sọ, không được tự do mở trường học, không cho tự do báo chí, không tự do ngôn luận, không tự do lập hội, không được tự do bầu cử và ứng cử;

CSVN chủ trương đấu tranh giai cấp, bần cùng hóa toàn dân, đánh tư sản, tiêu diệt địa chủ, tịch thu tài sản của dân, sung vào hơp tác xã, qua phong trào cải cách ruộng đất, dân mất hết, nghèo khổ;

CSVN chủ trương dân làm chủ, nhà nước quản lý, dân không có quyền tư hữu, làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu, vậy tìm đâu ra hạnh phúc, khi tivi chay đầy đường. Chính vì thế họ phải bằng mọi giá tiến vào Nam để chiếm lấy cho bằng được Hòn Ngọc Viễn Đông có nền kinh tế đang phát triển;  

Sau cái gọi là thống nhất đất nước tháng 4 năm 1975, dân Việt đã nhận ra, mình bị đảng Cộng Sản lừa, nên từ đó Việt Tộc đã có chung một ước mơ rất chính đáng, đó là xóa bỏ chế độ Cộng Sản độc tài dối trá, mong thoát vòng nô lệ Tàu, thoát thiên đường xã hội chủ nghĩa mù.

Sau đó dân Việt sẽ thiết lập nên một chính quyền  dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên cho toàn dân.

You May Also Like