Thời Sự: Quang Nam phỏng vấn LM Nguyễn Hữu Lễ (1)

Kính thưa quý thính giả, sự kiện linh mục Trần Ngọc Thanh bị sát hại ngay tại nhà thờ ở Kontum. Sự kiện này đã tạo nên một làn sóng sôi nỗi trong dư luận. Vào hơn một tuần qua Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ cũng đã viết bài “CHÉM CHẾT MỘT NGƯỜI LÀ KẺ SÁT NHÂN. SÁT HẠI HÀNG CHỤC HÀNG TRĂM NGÀN NGƯỜI LÀ VỊ ANH HÙNG”… để tìm hiểu thêm về ý nghĩa bài viết này, Quang Nam có cuộc trao đổi với LM Nguyễn Hữu Lễ từ Tân Tây Lan sau đây.  Mời quý vị cùng theo dõi.

      DLSN16022022 PV

You May Also Like