Trả Lời Thư Tín: Chủ Nhật, ngày 13 tháng 2 năm 2022

Kính thưa quý thính giả, sau đây là tiết mục Trả Lời Thư Tín sẽ do phóng viên Minh Nguyệt cùng ông Quang Nam, giám đốc đài Đáp Lời Sông Núi thực hiện

      DLSN13022022-bis Thu Tin

You May Also Like