NHẠC CHỌN LỌC: Tiếng Vọng Từ Ngục Tối

Hãy cứu dân tôi, xin đừng cứu tôi Dù tôi có chết cũng chỉ một đời …

Chế độ này, trúc Nam Sơn không ghi hết tội Nước biển Đông không gội sạch mùi tanh hôi …

      DLSN14012022bis Nhac

.

You May Also Like