Thời Sự: Tiên học LỄ, hậu học VĂN (2)

Để tiếp tục chương trình, kính mời quý thính giả nghe tiếp PHẦN cuối cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Lê Minh Nguyên về đề tài:

“Làm thầy thuốc sai lầm chỉ hại một người,

Nhưng làm giáo dục sai lầm thì di hại cho cả một thế hệ!

      DLSN08122021bis PV

You May Also Like