Câu Chuyện Thời Sự: Thomas Việt PV nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình

Thưa quý thính giả,

Phóng viên Thomas Việt vừa có cuộc phỏng vấn nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình về tinh thần chống tàu của dân Việt qua tấm gương của anh Ngô Đình Thẩm, một thanh niên chốngTàu quyết liệt vừa từ trần. Mời quý thính giả cùng theo dõi.

      DLSN01122021bis PV
  1. Chào nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, chúng tôi từ Radio Đáp Lời Sông Núi, vừa qua một thanh niên chống tàu quyết liệt vừa từ trần, là anh Ngô Đình Thẩm, cư dân mạng biết đến anh Thẩm từ những cuộc xuống đường phản đối việc xâm phạm lãnh hải Việt Nam từ Trung cộng, từ năm 2011 và tiếp những năm gần đây. Vừa là nhạc sĩ và cũng là thanh niên tại Sài Gòn thì anh có thể cho biết tinh thần chống tàu của dân Việt nói chung và giới trẻ nói riêng từ năm 2011 và đến những năm gần đây cũng như lúc này thưa anh Bình?

 

  1. Sau những ngày biểu tình phản đối sự xâm phạm lãnh hải từ những tàu của Trung Cộng thì anh Thẩm có viết một lá thư gửi đến tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, trong nhóm nhân sĩ và trí thức có ra bản tuyên cáo phản đối Trung Cộng về việc liên tục gây hấn và xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, cùng là người trẻ yêu nước thì nhạc sĩ có thể nói gì về lá thư này thưa anh?

You May Also Like