NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA: dân chủ là gì?(3)

Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta  do Thái Hòa điều hợp.

      DLSN11092021bis PV

Kính thưa Quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi,

Trong chuyên mục «Những vấn đề của chúng ta» 2 tuần trước đây, chúng tôi đã cùng với Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn bàn về thể chế dân chủ, cách riêng nền dân chủ của Hoa Kỳ. Kính mời Quý thính giả tiếp tục theo dõi phần cuối cuộc đàm thoại còn dở dang nói trên với Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, một nhà khoa học chính trị, hiện đang sinh sống tại Thành phố Honolulu, tiểu bang Hawaii, Hoa Kỳ.

You May Also Like