DANH NHÂN NƯỚC VIỆT: Chí Sĩ Trương Tử Anh

Kính thưa quý thính giả, lịch sử thời cận đại ghi nhận, người sáng lập và lãnh đạo Đại Việt Quốc Dân Đảng cũng là người khai sáng ra chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn làm kim chỉ nam cho công cuộc tranh đấu chống thực dân và cộng sản. Cho đến ngày nay, nhiều người vẫn nhớ mãi hình ảnh người lãnh tụ với câu nói nổi tiếng đầy ưu tư: “Đoàn kết khó lắm, nhưng không có đoàn kết thì khó lòng đánh lại Cộng Sản”. Qua chuyên mục Danh Nhân Nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài Chí Sĩ Trương Tử Anh” của Việt Thái qua giọng đọc của Minh Nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

      DLSN11092021bis Danh nhan

Chí Sĩ Trương Tử Anh

Việt Thái

Trương Tử Anh thuở nhỏ tên Trương Khán, sinh năm Giáp Dần (1914), là con lớn trong một gia đình có 10 người con. Thân phụ là ông Trương Bội Hoàng, thân mẫu là bà Nguyễn Thị Miêng. Quê quán ông ở thôn Mỹ Thạnh, xã Hòa Phong, quận Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Chịu ảnh hưởng của truyền thống gia đình, ông tham gia hoạt động cách mạng từ lúc còn niên thiếu với bí danh là Phương, nên về sau được gọi là Anh Cả Phương.

Năm 1934, ông ra Hà Nội tiếp tục việc học, nghiên cứu thêm về các triết thuyết và chủ nghĩa chính trị. Trong các tiểu luận viết từ năm 1935, ông khẳng định: “Những triết thuyết, những chủ nghĩa chính trị đương thời đều có sai lầm không thích hợp với dân tộc Việt Nam”.
Ngày 10/12/1938, ông công bố một hệ thống tư tưởng về triết học và chính trị mới, đó là chủ thuyết “Dân Tộc Sinh Tồn”.

Năm 1939, ông công bố bản Tuyên Ngôn thành lập Đại Việt Quốc Dân Đảng, được toàn thể  sáng lập viên suy cử làm Đảng trưởng, chọn chủ nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn làm nền tảng lý thuyết cho cuộc đấu tranh chống Thực Dân và Cộng Sản.

Dưới sự lãnh đạo của ông, chỉ trong thời gian ngắn, Đại Việt Quốc Dân Đảng đã xây dựng nhiều cơ sở ở khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam kể cả tại Miên và Lào. Trong thời gian này, ông bị nhà cầm quyền Pháp bắt giữ 2 lần, trong lần thứ hai, ông được lực lượng vũ trang của Đại Việt Quốc Dân Đảng giải cứu.
Năm 1944, ông phái 2 đảng viên cao cấp phối hợp cùng các lãnh tụ Đại Việt Quốc Xã là Nguyễn Xuân Tiếu, Đại Việt Duy Dân là Lý Đông A và Đại Việt Dân Chính là Nguyễn Tường Tam thành lập một Mặt Trận lấy tên là Đại Việt Quốc Gia Liên Minh.

Tháng 10 năm 1944, ông củng cố chiến khu Kép tại Bắc Giang, thành lập thêm chiến khu và trường võ bị Lạc Triệu, nằm giữa 2 tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương.
Tháng 9 năm 1945, ông đưa ra kế hoạch 4 điểm nhằm chống lại sự gian trá của Việt Minh trong việc bầu cử Quốc Hội và thành lập Chính phủ Liên hiệp:

  1. Phát động phong trào toàn dân bất hợp tác với Việt Minh.
  2. Tách rời vua Bảo Đại ra khỏi Việt Minh và vô hiệu hóa Quốc Hội bù nhìn của cộng sản.
  3. Thành lập một Trung tâm Chính trị Hải ngoại để yểm trợ cho cuộc chiến đấu chống Thực Dân và Cộng Sản tại quốc nội.
  4. Củng cố các chiến khu, tăng cường về quân sự và mở rộng địa bàn hoạt động.

Tháng 10 năm 1945, ông kết hợp các đoàn thể Quốc Gia thành lập Mặt Trận Quốc Dân Đảng và được bầu làm Chủ Tịch, lãnh tụ Vũ Hồng Khanh làm Tổng Thư Ký, lãnh tụ Nguyễn Tường Tam giữ chức Bí Thư.

Cùng thời gian này, ông phái Chí sĩ Nguyễn Tôn Hoàn trở về miền Nam với nhiệm vụ tách rời các lực lượng Quốc Gia ra khỏi Mặt Trận Việt Minh.
Tháng 12 năm 1945, ông thành lập trường Lục Quân Yên Bái, chiến khu Di Linh ở Thanh Hóa và quy tụ các lực lượng quân sự của các đảng phái Quốc Gia chống Cộng để thành lập quân đội Mặt Trận Quốc Dân Đảng.

Sau khi gửi phái đoàn ra hải ngoại để thành lập Trung tâm Chính trị Hải ngoại, ông vẫn ở lại bí mật hoạt động tại Hà Nội, điều khiển các cơ sở Đảng chiến đấu cho đến khi quân đội Pháp tấn công Hà Nội. Ông bị Việt Minh bắt cóc ngày 19/12/1946 và sau đó bị thủ tiêu.

* * *

Chí sĩ Trương Tử Anh là người sáng lập và lãnh đạo Đại Việt Quốc Dân Đảng trong khoảng thời gian từ năm 1939 đến năm 1946. Ông cũng là một trong những lãnh tụ của Mặt Trận Quốc Dân Đảng Việt Nam từ khi thành lập cho đến khi tan rã.

Ông là một thủ lãnh trẻ tuổi của một đảng phái có tầm vóc, với chủ trương vận dụng sức mạnh của dân tộc và đạo sống Việt để cứu nước, thay vì dựa vào các chủ thuyết ngoại lai và sức mạnh của ngoại bang.

Hơn thế nữa, ông cũng là một trong những nhà cách mạng đầu tiên nhận thức được các hiểm họa của chủ nghĩa Cộng Sản đối với đất nước.

Thực tế cho thấy, ông là thủ lãnh Đại Việt Quốc Dân Đảng ngay từ đầu đã có những nhận định đúng đắn, vì thế ông trở thành một đối tượng mà người Cộng Sản phải tiêu diệt bằng mọi giá, trong khi họ luôn hô hào đoàn kết chống Pháp, nên ông bị bắt cóc và thủ tiêu.

Thế nhưng, cái tên Trương Tử Anh vẫn mãi mãi được ngưỡng mộ trong lòng những người mang lý tưởng đấu tranh chống Thực Dân và chống Cộng Sản.

Trang sử Việt đã ghi tên ông vào danh sách những nhà trí thức đã cống hiến cuộc đời mình cho lý tưởng khôi phục lại nền độc lập tự chủ cho nước nhà, mặc dù bị chính những kẻ tự xưng là “cách mạng” giết hại chỉ vì không chấp nhận chủ thuyết Cộng Sản, một chủ thuyết ngoại lai “phản dân hại nước” mà Hồ Chí Minh đã mang về để hủy hoại nền văn hiến của dân tộc và gây nên thảm họa diệt vong.

 

You May Also Like