Đảng Cộng Sản Là Ai và Dân Tộc Việt Là Ai?

Dân tộc Việt là tập thể đại chúng đã góp công dựng nước và giữ nước. Đảng CSVN là tập thể hèn với giặc, ác với dân, mưu đồ bán nước cho Tàu Cộng.
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần bình luận của Hoàng Minh Phú với tựa đề: “Đảng Cộng Sản Là Ai và Dân Tộc Việt Là Ai?” sẽ được Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh DLSN tối hôm nay.
Đảng Cộng Sản Là Ai và Dân Tộc Việt Là Ai?
Hoàng Minh Phú

      BL02092021-DangCSVN

Từ ngày chủ nghĩa Cộng Sản (CS) có mặt trên địa cầu này, họ đã thủ tiêu hoặc giết chết nhiều triệu người và đưa đẩy nhiều triệu người khác lâm vào cảnh khốn cùng, vì những người đó dám đứng lên đòi hỏi tự do dân chủ.
Nhà cầm quyền CS nào cũng độc tài, gian dối, luôn tìm cách bóp chết tự do, chà đạp nhân quyền, chà đạp công lý.
Trong thời gian Lenin và Stalin lãnh đạo đảng CS Liên Xô, đảng đã sát hại khỏan 60 triệu người Nga.
Tại Trung Hoa dưới thời Mao, đảng CS đã sát hại khoản 45 triệu người Tàu.
Các đảng CS khác cũng đã sát hại rất nhiều người như vậy.
Nhưng các tập đoàn ấy, đã không cho là tội ác. Họ cho đó là “cách mạng thành công, là vinh quang, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng”.
Số người bị giết được nêu trên, đều chưa thỏa đáng, vì các nhà cầm quyền liên hệ, không đưa ra con số chính xác.
Tại Việt Nam đảng CS cũng đã giết hại nhiều ngàn người trong cải cách ruộng đất, trong phong trào Trăm Hoa Đua Nở, ở Miền Bắc. Tại Miền Nam cũng rất nhiều ngàn người chết oan, như thảm sát Tết Mậu Thân, mùa hè đỏ lửa, học tập cải tạo.v.v.
Thông thường, chúng ta hay bảo: “Đảng CS Việt Nam là một đảng độc tài toàn trị. Đã giết hại và áp bức nhiều triệu dân lành, cùng dòng tộc, cùng Mẹ Âu Cơ, gây tai họa cho đất nước”.
Nhưng nếu chúng ta chỉ nói ngắn gọn và đơn giản như thế, thì nhiều người chưa biết đảng là ai, tập đoàn Việt Cộng là ai?.
Vậy chúng ta thử tìm hiểu xem đích thực Đảng CS Việt Nam là ai? Và cũng là cách tốt nhất để ngăn chận mọi cái ác, tái diễn cho Dân Tộc Việt trong những lần khác.
Toàn dân cần phải can đảm, đối diện với sự tàn ác kinh hoàn của nó, trong quá khứ và phơi bày ra ánh sáng công lý của thời đại về những sai lầm đó.
Sai lầm đầu tiên của Hồ và những người Việt Cộng là cuồng tín với chủ nghĩa CS sơi khai, trong thế kỹ 18-19. Họ đã mang nó từ Liên Xô về để áp đặt lên đời sống kinh tế và văn hóa của xã hội Người Việt.
Vì đất nước của chúng ta nằm cạnh Biển Đông, trong vùng chiến lược kinh tế và quân sự của thế giới, nên thường bị chiến tranh, bị giặc ngoại xâm đánh phá, dân Việt phải chống đở liên tục. Vì thế đã có một số người tin rằng, đảng CS sẽ là cứu cánh cho dân tộc, từ đó họ dễ dàng đi theo CS, tuy chưa biết con đường mà đảng dẫn dắt sẽ đến đích vinh quang, hay “xuống hố cả đám”.
Sai lầm thứ hai, khi chấm dứt chiến tranh, Việt Cộng đã thỏa thuận với thực dân Pháp chia đôi đất nước, rồi sau đó phát động cuộc chiến tranh giải phóng Miền Nam. Dùng người Việt giết người Việt, theo chỉ đạo của ngoại ban là Cộng Sản Nga Tàu.
Sai lầm thứ ba, sau 30/4/75 thay vì hòa hợp hòa giải dân tộc, như điều kiện ắc có trong hiệp định Paris, hoặc xóa bỏ hận thù như hai phe Đông và Tây Đức ở Âu Châu. Trái lại Việt Cộng tiếp tục đẫy mạnh sự chia rẻ trong lòng dân tộc, khiến đất nước phải thêm nhiều đau khổ tang thương, kinh tế trì trệ ,văn hóa xuống cấp, không thể thống nhất lòng dân, để cùng chung sức chống giặc Tàu.
Đất nước thay vì phát triển theo chiều hướng có lợi cho toàn dân, thì lại phát triển theo chiều hướng xấu, có lợi cho bọn tham nhũng, tạo điều kiện để quân xâm lược Tàu Cộng thao túng kinh tế đất nước.
Sai lầm thứ tư, kế hoạch ngu dân do Việt Cộng chủ trương, bị phá sản, chính sách này khiến nhân dân trở thành người vô cảm, không còn thiết tha với vận mệnh đất nước, chỉ mong tìm cách đến các nước tư bản để sinh sống, kể cả đảng viện cao cấp. Người dân không còn sức đề kháng với quân xâm lược Tàu.
Dân chúng sống trong sự dối trá, theo lời tuyên truyền của đảng, “ mọi việc đã có đảng lo”, phải chăng kể cả việc chống quân xâm luợc Tàu! Nếu chỉ có đảng lo, không cần nhân dân, thử hỏi với số đảng viên Cộng Sản như hiện nay, đảng có thể đánh Pháp, đuổi Nhật, chống được bọn bành trướng Bắc Kinh, hoặc đánh chiếm được Miền Nam Tự do không?
Giá mà không có cái ngày, gọi là “Giải phóng Miền Nam” 30/4/1975, thì đến nay nền kinh tế Niền Nam cũng đã phát triển như nhiều nước lân ban trong vùng Đông Nam Á.
Giờ nầy đã hiểu rỏ sự thật. Tà quyền CS đã coi Người Dân Việt như một bầy trừu, hèn yếu, nên bị lợi dụng, bị sai khiến, đè đầu cữi cổ, nhồi sọ theo kiểu dân bị trị, tất cả đều “phải xin cho”. Người dân lúc nào cũng nôm nốp lo sợ, không biết khi nào bị đảng bắt giết, kể cả người trong đảng, dân chúng lúc nào cũng nghi kị, không ai dám tin ai.
Những trình bày trên đã cho chúng ta biết đảng CS là ai? Là tội đồ của dân tộc, là tập đoàn ngụy quyền tay sai cho quân bành trướng Bắc Kinh, Chúng sẽ bị Dân Việt lật đổ trong một ngày không xa.
Còn Dân Tộc Việt là ai? Họ là những người đã hy sinh xương máu để chống quân xâm lược, chống độc tài áp bức, chống bọn tay sai bán nước, chống những kẻ phá hoại giang sơn, rước voi vể dày mã tổ. Họ là những người đã xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam trong hơn 4.000 năm qua, để Tổ Quốc vẫn còn một dải giang sơn hình cong chử S như hiện nay.
Dân Tộc Việt là những người sẽ đứng lên làm cách mạng lật đổ chế độ tà quyền Việt Cộng, đập tan tập đoàn Việt gian, để xây dựng một nước Việt Nam độc lâp, phú cường, không lệ thuộc Tàu Cộng, cùng nhau kiến tạo một thể chế chính trị dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên.

You May Also Like