THẾ GIỚI TUẦN QUA : Thứ bảy, ngày 14 tháng 8 năm 2021

Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Thế Giới Tuần Qua” do Ts. Lê Minh Nguyên, một nhà bình luận quen thuộc trên các Đài Truyền Hình tiếng Việt tại Hải Ngoại phụ trách. Xin mời Anh Hải Sơn

      DLSN014082021-bis TGTQ

You May Also Like