Câu Chuyện Thời Sự: Tâm tư của những người vợ Tù Nhân Lương Tâm

Kính thưa quý thính giả, để tiếp tục loạt bài “Tâm tư của những người vợ Tù Nhân Lương Tâm” của Hồng Phúc, kính mời quý vị cùng nghe cuộc phỏng vấn Bà Nguyễn Kim Thanh, hiền thê của TNLT Trương Minh Đức, từ Hà Nội, Việt Nam.

      DLSN011082021bis PV

You May Also Like