Câu Chuyện Thời Sự: Phó Tổng Thống Mỹ thăm VN

Kính thưa quý thính giả, tiếp theo sau chuyến viếng thăm VN của Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ là tin phó Tổng thống Mỹ cũng sẽ qua VN, ĐPV Hải sơn đã nói chuyện với nhà bình luận Nguyễn Kim Bình và sau đây là ý kiến của nhà bình luận. Xin mời anh Hải Sơn….

 

      DLSN05082021bis PV

 

You May Also Like