NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA: Thái Hòa – Phạm Quang Trình (phần 02)

Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta  do Thái Hòa điều hợp.

      DLSN240721bis NVDCCT PV

Kính thưa quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi,

Ngày 20/7 vừa qua cách đây 67 năm, là ngày ký kết Hiệp Định Geneve giữa Pháp với Việt Minh cộng sản, chia đôi đất nước thành hai miền theo hai thể chế chính trị khác nhau. Để nói về sự kiện lịch sử này, trong chuyên mục «Những vấn đề của chúng ta» tuần trước, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhà văn Phạm Quang Trình, là cựu Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải ngoại. Tuần này chúng tôi tiếp tục phần cuối cuộc trò chuyện này.

Kính thưa Quý thính giả, Trong cuộc hội luận này, nhà văn Phạm Quang Trình phát biểu từ thành phố San Jose, Bắc California,  Hoa Kỳ, nơi ông sinh sống .

You May Also Like