NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA: Thái Hòa- Kỹ sư Lê Phát Minh

Kính thưa Quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi,
Trong chuyên mục «Những vấn đề của chúng ta» những tuần trước đây, Quý thính giả đã nghe Luật sư Đào Tăng Dực trình bày về các thể chế Độc tài và các thể chế Dân chủ. Sau hai cuộc thế chiến, thế giới chia thành hai khối thế lực chống lại nhau: những quốc gia theo thể chế dân chủ tạo thành Khối Thế giới Tự do, những quốc gia theo thể chế độc tài hợp thành Khối Thế giới Cộng sản. Nhiều nước như Việt Nam, Triều Tiên, v.v… cũng bị phân chia thành hai quốc gia thuộc hai khối trên nên chống lại nhau tạo ra những cuộc chiến đẫm máu gây biết bao đau khổ cho người dân. Thế đối địch giữa hai đại thế lực trên vẫn tiếp tục đến ngày nay, Đứng đầu và đại diện cho cả hai thế lực ấy hiện nay là Hoa Kỳ và Trung cộng.

Trong chuyên mục «Những vấn đề của chúng ta» tuần này và những tuần kế tiếp, chúng tôi cùng bàn luận với Kỹ sư Lê Phát Minh về thế đối đầu giữa hai Khối này và sự liên kết giữa các nước trong hai Khối để chống lại nhau.

      DLSN13112021bis NVDCCT

You May Also Like