Câu Chuyện Thời Sự : Hội Bảo Tồn và Phát Huy Văn Hóa Việt

Thưa quý thính giả,

Trong Câu Chuyện Thời Sự hôm nay, xin mời quý thính giả theo dõi phần hai của buổi trao đổi giữa ĐPV Quang Nam và Ls. Võ Minh Cương.  Như chúng tôi đã giới thiệu trong buổi phát thanh tối qua, 2 tháng 6.  Luật sư Võ Minh Cương là chủ tịch Hội Bảo Tồn và Phát Huy Văn Hóa Việt tại Úc Châu.  Xin mời anh Quang Nam.

      DLSN03062021bis PV

You May Also Like